Привіт, гість!
[увійти]
Програма курсу «Ультразвукова діагностика бойової хірургічної травми різних анатомічних ділянок»

Останнє оновлення – 25.12.2023

Image
 1. Основи фізики діагностичного ультразвука. Практичні моменти роботи на УЗ сканері – датчики, програми, лайфхаки.
 2. Основи ультразвукової візуалізації, техніка маніпуляцій під УЗ контролем.
 3. Визначення вільної рідини в порожнині плеври, перикардіальній сумці, в черевній порожнині, заочеревинному просторі та малому тазі (FAST, BLUE протоколи).
 4. Практика Відпрацювання практичних навичок з візуалізації органів черевної порожнини та заочеревинного простору, органів грудної клітини.
 5. Ультразвукова візуалізація травматичних ушкоджень структур опорно-рухового апарата. Місце УЗД в діагностичному алгоритмі на різних етапах надання медичної допомоги.
 6. Ультразвукова візуалізація сторонніх тіл різного походження та локалізації.
 7. Практика Відпрацювання практичних навичок з ультразвукової візуалізації уламків на фантомах.
 8. УЗД при мінно- вибухових пошкодженнях на етапі надання спеціалізованої медичної допомоги (базовий рівень з ультразвукової візуалізації поліструктурної травми - нервів, м язів, сухожилків).
 9. Сессія питання–відповідь .

Цільова аудиторія курсу: ортопеди-травмато­ло­ги (у тому числі ті, хто не ма­ють до­сві­ду в УЗД), лікарі спор­тив­ної ме­ди­ци­ни, хі­рур­ги та спе­ціа­ліс­ти УЗД, анес­те­зіо­логи, лі­ка­рі інтен­сив­ної те­ра­пії, ме­ди­ци­на не­від­клад­них ста­нів, лі­ка­рі-со­но­ло­ги, кар­діо­ло­ги, не­від­клад­на хі­рур­гія, то­ра­каль­ні хі­рур­ги, трав­ма­то­ло­ги, лі­ка­рі сі­мей­ної ме­ди­ци­ни, хі­рур­ги, лі­ка­рі інфек­цій­них хво­роб, радіологи.

Формат навчання: лек­ції з тео­рі­єю чер­гують­ся з обо­в’язко­ви­ми еле­мен­та­ми прак­ти­ки на фан­то­мах та паці­єн­тах-мо­де­лях по най­ва­жли­ві­шим те­ма­тикам.

Відпрацювання практичних навичок на фантомах та пацієнтах-моделях відбувається на апаратах УЗД експертного класу – ESAOTE (Італія).

ПАРТНЕРИ:
Med Exim
Esaote
Med Exim
Brightfield Endoscopes
Ukr Diagnostic

Навчання
 • OS Linux v
 • PHP 8.1.29
 • MySQLi 10.5.25-MariaDB-deb11-log
 • Час 09:24
 • Кешування Виключено
 • Gzip Виключено
 • Перегляди статей 46

Академія

Є питання? Пишіть!