Привіт, гість!
[увійти]
Законодавство України про безперервний професійний розвиток лікарів

Витяги з нормативно-правових актів, а саме з Наказу Міністерства Охорони здоров’я України «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 року № 446 та Постанови Кабінету Міністрів України «Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» від 28.03.2018 року № 302:

Пунктами 4, 5 Наказу Міністерства Охорони здоров’я України «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 року № 446 визначено, що для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році та які навчалися на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 році, нараховується 50 балів безперервного професійного розвитку.

Лікарям, строк чергової атестації яких настає:
1) у 2019 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2018 або 2019 році;
2) у 2020 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2019 або 2020 році;
3) у 2021 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 році;
4) у 2022 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 та 2021 роках;
5) у 2023 році для атестації необхідно подати щонайменше 150 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 та 2022 роках.

Відповідно до п. 2 Наказу «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 року № 446 основними завданнями атестації лікарів є оцінка виконання лікарями вимог щодо здобуття післядипломної освіти в інтернатурі, підвищення їхньої кваліфікації та проходження безперервного професійного розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

Згідно Розділу V. Порядок нарахування балів безперервного професійного розвитку та проведення їх щорічної перевірки п. 1-3, 5 Наказу «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 року № 446 атестаційна комісія нараховує бали за проходження безперервного професійного розвитку відповідно до додатку 5 до цього порядку на основі даних особистого освітнього портфоліо лікаря та оригіналів документів, що підтверджують ці дані.

Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється працівником. Облік балів ведеться працівником та засвідчується роботодавцем за місцем роботи у період, за який обліковуються бали.

Лікарі, які зареєстровані як фізичні особи — підприємці та здійснюють медичну практику на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідною лікарською спеціальністю, здійснюють облік балів самостійно.

Лікарі — громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають право здійснювати облік балів в індивідуальному освітньому портфоліо без підпису головного лікаря лікувальної установи на тимчасово окупованій території (для атестації на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст»).

Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів (максимальна кількість балів — необмежена).

Облік балів здійснюється з кожного виду діяльності за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку за наявності документів, що підтверджують участь лікаря в освітньому заході (форму документа визначає організатор такого заходу).

Витяг з Додатку 5 Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку Наказу «Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 року № 446:

Від діяльності
3. Інформальна освіта
Кількість балів Підтвердний документ
в Україні в інших країнах
3.3. Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з'їздів, конгресів:
   • одноденний захід;
   • захід тривалістю 2 дні та більше.
15*
25*
20
30
сертифікат / диплом

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» від 28.03.2018 року № 302:
бал безперервного професійного розвитку — одиниця вимірювання навчального навантаження здобувача освіти;
безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі — безперервний професійний розвиток) — це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності;
інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров’я (далі — інформальна освіта) — самоорганізоване здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю;
особисте освітнє портфоліо — сукупність задокументованих відомостей щодо персональних досягнень, проходження періодів підвищення кваліфікації, неформальної та інформальної освіти фахівців у сфері охорони здоров’я у процесі безперервного професійного розвитку.


ПАРТНЕРИ:
Med Exim
Esaote
Med Exim
Brightfield Endoscopes
Ukr Diagnostic

Навчання
  • OS Linux v
  • PHP 8.1.29
  • MySQLi 10.5.25-MariaDB-deb11-log
  • Час 07:30
  • Кешування Виключено
  • Gzip Виключено
  • Перегляди статей 46

Академія

Є питання? Пишіть!