Slider

Вітаємо лікарів, яким важливий професійний розвиток!

Ближайшие cобытия

В Украине уже действуют различные курсы для врачей, которые дают возможность получить современные знания и навыки. Теперь за их прохождение будут начисляться баллы, необходимые для аттестации. Международная академия современного медицинского образования предлагает вместо формальной «отсидки часов» актуальную информацию и прогрессивные методики преподавания.

Вітаємо лікарів, яким важливий професійний розвиток!

Громадська спілка «Міжнародна академія сучасної медичної освіти» створена як освітній проект для підвищення професійного рівня лікарів України

В Україні вже діють різноманітні курси для лікарів, які дають можливість отримати сучасні знання та навички. Теперь за їх проходження будуть нараховуватися бали, що необхідні для атестації. Міжнародна академія сучасної медичної освіти пропонує замість формальної «відсидки годин» актуальну інформацію і прогресивні методики подання теорії та практики.